eng
Начална

 Продукти
Ние проектираме, разработваме, внедряваме, поддържаме и развиваме информационни системи използвайки дългогодишния си опит и последните технологии и стандарти в областта на информационните технологии.

Нашите клиенти
Работим с най-големите и реномирани болници в страната, с което допринасяме за по-доброто и ефективното им функциониране и по-качествено пациентско обслужване. 

Helpdesk
Винаги поддържаме връзка с клиентите си и своевременно отговаряме на техните нужди и изисквания.

Delphi компоненти
Наборът от компоненти на Гама Консулт включва модули интегриращи завършена функционалност, с възможности за лесно и бързо вграждане в приложения разработвани с Borland Delphi.

Ведомствена удостоверителна верига

Copyright© Gamma Consult 1997-2012