Гама Диети

Гама Диети

ГАМА ДИЕТИ е предназначен за автоматизиране на воденето на отчетността, свързана с храненето на стационарните пациенти, дежурния персонал, предпазната храна и операционните закуски. Продуктът спомага и за организиране на дейността при воденето на столово хранене. Разработените в програмния продукт функционалности са съобразени с основните принципи на болничното хранене, както и със спецификата на организацията на храненето в лечебните заведения. Спомага за оптимизиране на процеса по избор и съставяне на разнообразни менюта и диети, използвайки заложени рецептурници. Подпомага изготвянето на ежедневна калкулация и улеснява контрола на извършените разходи за храна.

 

 

Функционални възможности

©   1997 - 2023
Gamma Consult