Гама mDoctor

Гама mDoctor

ГАМА mDOCTOR е приложение, предназначено да осигури мобилност на лекарите, както и бърз достъп до пълното и актуално медицинско досие/история на заболяване на пациента по всяко време и от всяко място.

Лесното приемане на мобилните устройства и приложението от медицинските специалисти се дължи на задоволяването на необходимостта от по-добра комуникация и смислен, точен и навременен информационен ресурс в момента на грижата за пациента

 

 

 

Функционални възможности

Ключови предимства

©   1997 - 2023
Gamma Consult