За нас

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

  Фирмата работи в следните направления:
 • Изследване и развитие на приложни програми в областта на здравеопазването
 • Развитие на информационни системи
 • Консултации и обучение
 • Поддръжка на внедрени системи
 • Консултантски и счетоводни услуги

 

ФИРМЕНА СТРАТЕГИЯ

Натрупаният опит в областта на проектиране, разработка, внедряване, експлоатация, поддръжка и развитие на информационни системи в различни области на стопанската дейност доведе до налагането на следните принципи на работа с цел намаляване себестойността на продуктите.

 • реализирането на проектите да става в рамките на екип от:
  • водещи специалисти в предметната област;
  • специалисти на възложителя;
  • информатици;
  • поради спецификата на развойната дейност, привличането на водещи специалисти да става само в рамките на конкретно възлаганите проекти;
 • подбор и работа с консултантски екип с богат опит в проблемната област;
 • използване на актуални, стандартни, широко достъпни средства за развойна дейност;

©   1997 - 2023
Gamma Consult