Гама Калк

Гама Калк

ГАМА КАЛК е предназначен да съхранява и обработва информация за извършените фактически разходи, произведените междинни и крайни продукти от лечебното заведение. Извършва разпределение на разходите, финансов анализ с оценка на себестойността на произведените продукти. Програмата се настройва за спецификата на лечебното заведение като структура и аналитичност на водене на разходите.

 

Функционални възможности

След преглед от програмата, справките веднага могат да бъдат разпечатани или експортирани в MS-WORD, MS-EXCEL, HTML-редактор.

Програмата има възможност:

Работни места

С програмния продукт има възможност да се работи на следните работни места – Икономически отдел.

©   1997 - 2023
Gamma Consult