Гама МултиЛаб

Гама МултиЛаб

ГАМА МУЛТИЛАБ дава възможност за автоматизирано управление на дейности, свързани с процеса на заявяване, регистриране, съхранение и отчитане на извършваните лабораторни изследвания в клинична лаборатория, клинична микробиология, патохистологична лаборатория и др. Подпомага управлението и координация на дейностите, свързани с извършването на изосерологични и имунохематологични изследвания на пациенти в лаборатория по трансфузионна хематология.

Програмата оптимизира процеса на заявяване на лабораторни изследвания, назначени от специализираните кабинети и стационарните отделения на лечебното заведение или от други лечебни заведения.

Реализирана е автоматизирана връзка с лабораторни анализатори, използвайки технологията на баркодиране на спесимени. Връзката може да бъде едно или двупосочна. Когато връзката е еднопосочна, въвеждането на информация за изследванията върху взетите проби, се въвежда ръчно. Автоматизира се получаването на резултатите. В случая с двупосочна връзка се автоматизира и програмирането на анализатора, т.е. ръчно остава самото зареждане на пробите.

ГАМА МУЛТИЛАБ поддържа възможността за използване на баркод етикети, съдържащи номер на спесимен и са предназначени за анализаторите, които могат да разчитат баркод. За анализаторите, които поддържат двупосочна връзка, но нямат баркод четец, е необходимо преди пускане на пробата ръчно да се въведе номер на спесимена. Етикетирането на пробите с баркод се извършва ръчно на регистратурата на лабораторията или от отделенията.

Изготвените изследвания се прехвърлят автоматично в информационната система от свързаните анализатори (от останалите се въвеждат ръчно), след което те подлежат на техническа и медицинска валидация. След валидиране на резултатите потребителят, който е заявил изследванията има възможност да види резултатите и да ги отпечата.

За удобство на пациентите на лечебните заведения, използващи програмния продукт, е разработено WEB приложение за проверка на резултатите от лабораторните изследвания през Интернет. Функционалността предоставя възможност на потребителя да получи изглед на резултатите от изследвания, да разпечата избрани резултати, както и да проследи изменението на даден показател за избран период от време.

Програмният продукт може да се използва самостоятелно или съвместно с останалите програмни продукти на Болничната Информационна Система, разработвани от фирмата – Гама Кодмастер, Гама Диети, Гама Стор, Гама Конкурент, Гама Калк, Гама Конт.

Програмният продукт е разработен в съответствие с изискванията за първични медицински и отчетни документи от МЗ и НЗОК, Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и за формите на документацията, както и на действащите законови и нормативни документи в страната.

Функционални възможности

Регистрация на паспортни данни на пациент (български и чужди граждани) с различни източници на финансиране (НЗОК, ДЗОФ и др.), печат на пациентска карта, проверка на здравноосигурителни права, заплащане на потребителски такси и други услуги по платения ценоразпис на лечебното заведение

Работни места

С програмния продукт има възможност да се работи на следните работни места – Регистратура – Лаборатория, Манипулационна, Клинична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология, Клинична микробиолагия, Серологична лаборатория, Патохистологична лаборатория и др.

©   1997 - 2023
Gamma Consult