Гама Конт

Гама Конт

ГАМА КОНТ е предназначен да регистрира първичните документи и счетоводните операции за тях, да подпомага количественото и стойностно отчитане на стоково-материалните запаси, да подпомага отчитането на дълготрайните активи, да подпомага отчитането на амортизациите, да подпомага воденето на валутни сметки, да формира дневниците за покупка и продажба по ДДС, да подпомага създаването на годишните счетоводни отчети, да подпомага издаването на фактури, приходни и разходни касови ордери.

Крайната цел е автоматизиране на счетоводната отчетност и защита на свързаната с нея справочна информация от неоторизирани лица.

 

 

Функционални възможности

Работни места

С програмния продукт има възможност да се работи на следните работни места – Счетоводен отдел.

©   1997 - 2023
Gamma Consult