Гама mStore

Гама mStore

ГАМА mSTORE e мобилно приложение за платформата Android, което предоставя възможност за връзка към европейската система за верификация на лекарства, посредством системните функции на Гама Стор. Приложението може да се използва успоредно с програмен продукт Гама Стор в рамките на болничните аптеки. Предназначено е за инсталация на мобилни устройства и цели да улесни физическия процес на разчитане на баркод, поставен върху опаковките на лекарствените продукти. По този начин може да се чете баркода върху опаковките на медикаментите, без те да са в непосредствена близост до стационарен компютър. Предимствата, които получавате при използването му са:

 

 

 

©   1997 - 2023
Gamma Consult