Гама GP Master

Гама GP Master

ГАМА GP MASTER е предназначен да регистрира и съхранява най-съществените данни за диагностиката и лечението на пациента от общопрактикуващи лекари /в това число издадените направления, рецепти и болнични листи, както и регистрираните имунизации и профилактични карти / съгласно изискванията на Националната здравноосигурителна каса.  Интуитивния и модерен интерфейс на системата улеснява и предлага значителни удобства на потребителя, осигурявайки бърз достъп до основните данни за пациента. Gamma GP Master има вграден инструмент за изготвяне на анализи на регистрираните дейности и справки за предстоящи профилактични прегледи, имунизации и др.

Програмният продукт дава възможност за изготвяне и разпечатване на всички необходими по изисквания на НЗОК медицински документи. Изготвя бързо нужните месечни отчетни документи и файлове, според актуалните изисквания на НЗОК.

Иновативна възможност на продукта, която го отличава от другите решения на пазара, е реализираната система за автоматично получаване на готов валидиран резултат от изследвания на база издадените от общопрактикуващия лекар направления и баркодиране на информацията, нужна за трансфера на данните.

Функционални възможности

©   1997 - 2023
Gamma Consult