ГАМА СЕСПА Линк

Във връзка със старта на работа на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА) и за целите на ежедневното подаване на данни към нея, пуснахме в експлоатация нов програмен продукт ГАМА СЕСПА ЛИНК.

Задължени субекти според ЗЛПХМ, които трябва да се регистрират и да предоставят ежедневно информация в СЕСПА, са и лечебните заведения.

Основни функции на ГАМА СЕСПА ЛИНК са:

 • Ежедневното подаване на данни към СЕСПА за текущия ден от оторизиран потребител на системата, като в процеса на изготвяне на отчета има възможности за:
  1. изпращане на отчет с цел проверка;
  2. изпращане на отчет с цел подаване;
  3. инвалидиране на вече изпратен отчет;
  4. подаване на нулев отчет.
 • Контролиране и проверка на данните преди подаването им към СЕСПА;
 • Извличане на данни, посредством предоставените от СЕСПА информационни услуги, с цел актуализиране на следните номенклатури:
  1. Позитивен лекарствен списък (планирано да се реализира чрез уеб услуга в следващи версии на модула);
  2. Участници в СЕСПА транзакции по  ЕИК или Име;
  3. Пощенски код и адрес на склад на доставчици;
 • Създаване на CSV файл с данни за 6 месеца назад, съгласно изискванията на СЕСПА;
 • Автоматизирано подаване на данни към СЕСПА за текущия ден (планирано за реализация в следващи версии на модула);
 • Интеграция с програмен продукт ГАМА СТОР.

©   1997 - 2023
Gamma Consult