eng
Гама КодМастер

 

Предназначението на модула е да осъществява автоматизирано управление на дейности, свързани с процеса на регистриране на постъпилите в стационара на здравното заведение пациенти, тяхното пре(и)веждане между различните отделения, кодирането на диагнозите (по МКБ-10) и процедурите (по МКБ9-КМ) и тяхното изписване. 
 
Приемната част на модула съдържа всички данни от “направление за хоспитализация” съобразно действащия в момента НРД и предлага богат набор от проверки на валидността и целостта на въведените данни, включително и автоматизирана проверка на здравно-осигурителния статус на пациента към момента на прием. 
 
Кодиращата част на модула разполага с широк набор от средства за подпомагане на процеса на кодиране и множество проверки на валидността и целостта на въведените данни, които осигуряват високо качество на изходните данни. Както и възможност за извършване на контрол над въведената информация в отделенията и извършване превежданията в случаите в които те не са били нанесени в отделението. 
 
Модулът предлага богати възможности за автоматизиране на болничната статистика, чрез възможности за създаване на широк набор от справки и отчети (над 180) за ръководството на здравното заведение, обхващащи данни за лекуваната нозология, проведените леглодни и преминалите болни в различни разрези, както и да осигури точна и своевременна отчетност към РЗОК, НЗОК, МЗ, НЦЗИ и други външни организации, което включва и изискваните от тях периодични отчети отнасящи се до стационарната дейност на ЛЗБП.
Copyright© Gamma Consult 1997-2012