eng
TgcNomManager

 

Мултифункционален мениджър за инициализиране, поддръжка и управление на номенклатури.
  • Интуитивен, user-friendly интерфейс за работа
  • Йерархична структура на номенклатури
  • Експорт и импорт на номенклатури в и от MS Excel
  • Настройка на атрибути за видимост и връзка между отделни номенклатури
  • Печат и преглед на печат на избрани номенклатури
  • Филтриране по определени критерии на списъците
  • Система за следене на настъпилите промени и корекции в номенклатурните списъци, запис на дата и час, потребител извършил промяната, стара и нова стойност на редактирания запис
  • Права за достъп на потребители до отделни секции в номенклатурите, права за добавяне на нови записи, редакция и изтриване на съществуващи записи
  • Бързо и лесно инициализиране на необходими номенклатурни списъци
  • Запазване на история с промените в номенклатурите
Прегледай другите Delphi компоненти


Мултифункционален мениджър за номенклатури

Мултифункционален мениджър за номенклатури

Мултифункционален мениджър за номенклатури

Прегледай другите Delphi компоненти
Copyright© Gamma Consult 1997-2012