eng
TgcReport

 

Универсален генератор на отчети– поддържа описание на отчети в БД, позволява извеждане на отчет в табуларен вид с възможност за групиране, филтриране и сортиране. Експорт в XLS и HTML. Съдържа специализиран генератор на версии за печат с автоматично настройване големината на колонките, възможност за легенда, групиращи колонки и др.
  • максимално улеснена работа, бързо и лесно създаване на отчети;
  • запис на реторта изцяло в БД включително, параметри, колонки и др.;
  • генериране на отчет в град (таблица) с допълнителна възможност за последващо групиране, филтриране и сортиране;
  • експорт в MS EXCEL (.XLS) и HTML;
  • версия за бърз печат с автоматично настройване на колонки, възможност за легенда, групиращи колонки и др.;
  • поддържа динамични отчети, включително с динамично описани и променливи колонки.
Прегледай другите Delphi компоненти


Универсален генератор на отчети

Универсален генератор на отчети

Прегледай другите Delphi компоненти
Copyright© Gamma Consult 1997-2012