eng
TgcRptView

 

Система за преглед и отпечатване на справки и бланки, включваща специални визуални контроли за подпомагане отпечатването на бланки на НЗОК. Удобен предварителен преглед при печат, с възможност за увеличение и намаление, избор на принтер и страници, които да бъдат отпечатани.


Прегледай другите Delphi компонентиСистема за преглед и отпечатване на справки и бланки
Copyright© Gamma Consult 1997-2012