eng
Delphi компоненти

 

Наборът от компоненти на фирма Гама Консулт включва модули интегриращи завършена функционалност, с възможности за лесно и бързо вграждане в приложения разработвани с Borland Delphi.

Компонентите имат удобен набор от свойства и събития позволяващ гъвкавата им употреба за създаване на приложения за отчетност, работа с бази от данни, информационни системи за здравни заведения и др.. Те са използвани при създаване на множество широко използвани приложни програмни продукти, като Гама Кодмастер, Гама Калк, Гама Стор, Гама Конт, СС „Кодиране и отчет”, СС „Калкулация”, СС „Анализ”.

Понастоящем се предлагат следните компоненти:

  • TgcICDCoder - помощник за МКБ кодиране;
  • TgcRTFEditor - текстов редактор;
  • TgcRptView - преглед и отпечатване на бланки и справки;
  • TgcReport - генератор на отчети;
  • TgcDBComboGrid - списък за избор;
  • TgcNomManager - мениджър за номенклатури;

Компонентите се предлагат в изпълним вид, като пакет (bpl), за версии на Delphi от 7 и 2007.

При интерес от ваша страна за закупуване или запознаване с демонстрационно приложение показващо възможностите на компонента моля свържете се с нас.
Copyright© Gamma Consult 1997-2012