eng
Гама Интранет

 

Предназначението на модула “ГАМА ИНТРАНЕТ” е извличане на информация за пациентите в здравното заведение, дати на постъпване и напускане, статус, движение на болните в рамките на здравното заведение, както и текущи и минали посещения, изследвания, назначени медикаменти, епикризи и др. За целта се осъществява връзка с базата данни на останалите модули от болничната информационна система и от там се извлича необходимата информация в зависимост от правата на достъп на потребителя. Достъпна е цялата информация от електронното досие на пациента, всички диагнози , назначени процедури, дати на постъпване/изписване и др. Поддържа се обобщена справка за движението на болните по отделения, съдържаща пълна картина на всяко отделение в избран момент от време, лежащи пациенти, новопостъпили и изписани.
 
Системата съдържа Международен класификатор на болестите (МКБ), версии 9 КМ и 10, както и мапер между тях. И за двете версии е възможно търсене по ключова дума или код, както и използване на азбучен индекс за намиране на желаната диагноза. Мапера е двупосочен, т.е може да се намира съответствие както за код от МКБ 9КМ диагнози, така и за код от МКБ 10. 
 
За удобство е предвидено освен да може да се разглежда и да може да се въвежда епикриза от ползвателя. За целта са предвидени две възможности: Upload на предварително създадена епикриза или създаване посредством вградения в модула текстов редактор.
Copyright© Gamma Consult 1997-2012