eng
Гама Конкурент

 

Модулът “Гама Конкурент” представлява система за провеждане на конкурси, оценяване на офертите, регистриране на договори и следене за доставките по договорите и отговаря на изискванията на Закона за обществени поръчки. Офертите се оценяват според предоставената методика: качество на предлагания продукт, минимална единична цена, комплексност на предложението, срок на доставка, срок на отложено плащане, коректно партньорство, начин на съответствие с техническото задание. Модулът позволява лесна подмяна на текущо изискваната методика за оценка.
 
Програмата извършва проверка за валидност по зададените критерии. 
 
Алгоритмите, по които се извършва оценяването на офертите са съобразени със Закона за обществените поръчки. Контрагентите се подбират според класирането или експертна оценка. Генерира се приложение към договора с възможност за договорни цени различни от оферираните за фирмите спечелили конкурса. Предлага се следене на доставките след сключване на договорите. Контролира съответствие на договорна и доставна цена на материалите, доставено количество и остатъчно количество по договор. 
 
Поддържа експорт и импорт на данните от(във) MS EXCEL– за предоставяне на участниците за попълване в EXCEL с последващо импортиране за оценяване на офертите и други специфични анализи. 
 
Извличат се следните справочни групи: [1]- първите три (или повече) най-добрите предложения за всяка позиция, [2] - получено класиране на всички оферирани позиции (получени точки и място) на участник, [3] - класиране по позиции на всички участници,[4] – всички първи места на фирма в конкурс, [5] – позиции и доставки по договор. 
 
Програмата съхранява история за проведените конкурси, данни за фирми участници, офертите им и позиции в офертите, сключени договори, позиции в договори и доставки по договори.
Copyright© Gamma Consult 1997-2012