eng
Гама Диети

 

Модулът представлява система за поддръжка на основните принципи на болничното хранене, както и спецификата на организацията на храненето. Основното предназначение на модула е воденето на отчетността свързана с храненето на болните и персонала, както и съставяне на менюта, по които ще се готви. Предвидени са случаите, когато храната се доставя от външна фирма и когато болницата разполага с вътрешна кухня. Програмата подпомага процеса на избиране и съставяне на менюта и диети, поддържа механизъм за обобщаване на заявките, за изготвяне на калкулация, улеснение на контрола на разходите за храна.
 
Предоставена е възможност за изготвяне на рецепти, изчисляване на енергийния и хранителен състав на ястията, с цел подпомагане на изготвянето на седмичното меню, изготвяне на шаблони за менюта (седмични, сезонни). За всеки вид диета се задава в кои основни хранения участва и какви видове ястия са позволени за нея. 
 
Индивидуални диети се съставят поименно или бройки за отделение и влизат към дневното меню. Храната за дежурният персонал, предпазната храна и операционните закуски се поръчва по бройки, спрямо различните дневни хранения и групи персонал. 
 
Работата в програмата е организирана в обработки (акт на нанасяне, проверка и обобщаване на требвателни листи). Броя хранения, обработки и менюта за един ден е неограничен. След приключване тя се обобщава и се изготвят нужните документи. 
 
Заявките за храна от отделенията могат да бъдат направени по електронен път, като се потвърждават от потребител с необходимите права – началник клиника, дежурен лекар или друг, с което се улеснява организацията на храненето. Програмата дава възможност за автоматично обобщаване на получени требвателни листи и заявки, изготвяне на сведения, иск към кухня и отчети, въвеждане на заявките поименно за пациент или общо по бройки за клиника. Поименното въвеждане цели да се осигури проследяването и отнасянето на стойността на диетите към съответните пациенти от стационара. Броят на пациенти за различни хранения може да варира. 
 
Извличат се следните справочни групи: [1] - сведение за храна за болни, нови болни, дежурен персонал, предпазна храна, допълнителни продукти, [2] – иск за храна към кухня, [3] – състав на менюта, [4] – диети за отделения. 
 
Програмата съхранява история за проведените хранодни – състав на менюта, получени заявки и раздадена храна.
Copyright© Gamma Consult 1997-2012