eng
Гама Фарма

 

Модулът е предназначен за автоматизиране на дейности свързани с лекарствено снабдяване на ЛЗБП. Регистрира заприходяване, поискване, отпускане и производство на медикаменти. Предназначен е за работа в аптечни складове и отделения, позволява напълно да автоматизира документооборота между тях. Поддържа неограничено количество основни и вътрешни /спешни шкафове/ складове. Позволява формализация на правила /права/ за типове медикаменти съхранявани във всеки склад, кореспондентите на склада и типове използвани документи. Следи договорени с доставчици цени, срокове на годност и свършващи наличности на медикаменти.
 
Подпомага прихващане на технически грешки при регистрация на директни разходи на медикаменти за ИЗ. Контролира допустими видове и суми медикаменти назначавани за лечение на пациенти по клинични пътеки. Поддържа специфични национални изисквания към лекарствена отчетност. 
 
Високопараметризуема справочна част позволява дефиниране на сложни сечения от данни и тяхното представяне в различни форми. 
 
Графичният интерфейс на модула е предназначен за работа с медикаменти. Gamma Store е версията му ориентирана за работа във вещеви складове.
Copyright© Gamma Consult 1997-2012