eng
Гама Медея

 

Mодулът служи за автоматизиране на управление на дейностите, свързани с процеса на регистриране и обслужване на пациенти на приемно-консултативно-диагностичния блок на здравното заведение с цел по-добро използване на ресурсите на болницата и повишаване на качеството на предлаганите услуги.
 
Модулът подпомага организирането на обслужването на пациенти – амбулаторни и стационарни, предоставя инструмент за планиране на заетостта на ресурсите на болницата: кабинети, персонал или апаратура. Модулът предлага възможност за правене на заявки за извършване на услуги, като една заявка да може да премине през пълния цикъл от състояния: назначение -> заявка -> листа на чакащи -> план -> изпълнение или отказ на изпълнение. Интегрира се с другите модули на системата – за отделения, лабораторните звена и други. 
 
За пациентите на лечебното заведение се поддържа медицинско досие, включващо в себе си освен личните данни на пациента също така и данни от извършени прегледи, процедури или лабораторни изследвания, направените назначения: лекарствени и терапевтични, проведени хоспитализации, оперативни интервенции, както и източник на финансиране. 
 
При наличие на външни дисплеи позволява контрол и информиране на чакащите пациенти чрез извеждане на зададени данни, както и дава възможност на лекарите по кабинетите за очакващите пациенти. 
 
Модулът позволява автоматизирано изготвяне на отчети за извършената дейност и искания за плащания към организации, с които има сключени договори за обслужване – НЗОК, частни здравно-осигурителни дружества и други.
Copyright© Gamma Consult 1997-2012